Algemeen 
Bij interesse voor Exultate Deo bent u altijd van harte welkom op een van de repetities op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Werf, Schoolstraat 4 in Voorschoten. Op die avond kunt u luisteren of meezingen en ontvangt u bladmuziek te leen. Er zijn altijd koorleden die zich over u ontfermen en wegwijs maken. Wilt u meer horen, dan bent u de navolgende weken opnieuw van harte welkom. In overleg met u wordt vervolgens een afspraak voor een korte stemtest door de dirigent gepland en daarna kunt u lid worden. Dit lidmaatschap kent een proeftijd van 3 maanden voor beide partijen. De praktijk leert dat men, eenmaal lid van Exultate Deo, niet meer zo snel vertrekt!
Houdt u er rekening mee dat de altpartij goed bezet is en dat aanname van nieuwe alten slechts kan plaatsvinden na een stemtest en in goed overleg met de dirigent.

Financiële informatie 
De contributie bedraagt € 55,- per kwartaal. Bijkomende kosten zijn: aanschaf van koorkleding, bladmuziek en eventuele eigen bijdragen voor activiteiten die door het jaar heen plaatsvinden.

Projectleden
Voor sommige concerten is het mogelijk om als projectlid deel te nemen. Dit is afhankelijk van het uit te voeren werk.
Aspirant-projectleden doorlopen dezelfde aannameprocedure als hierboven aangegeven. Als u belangstelling hebt bent u uiteraard van harte welkom op een van onze repetitieavonden.
Voor de kosten van organisatie en concert vragen we een financiële bijdrage. Neem voor informatie hieromtrent contact op met de secretaris.
Van de geoefende “hulpkrachten” wordt geen bijdrage gevraagd. Wel wordt van hen verlangd minimaal twee gewone repetities, voorafgaand aan de generale repetitie, bij te wonen.

Exultate Deo Voorschoten | www.exultatedeo.nl