DSC 3178

Exultate Deo, een unieke vereniging met leden van verschillende leeftijden en pluimage, komend uit Voorschoten maar ook uit omliggende gemeenten. Een mix van geoefende en minder geoefende zangers die er bijzonder veel plezier aan beleven met elkaar een prachtig muziekstuk in te studeren maar ook energie te halen uit het zingen met elkaar. De aandacht van de bekwame dirigent Leo den Broeder voor de mogelijkheden van de leden betekent dat er onvermoede kwaliteiten naar boven komen en dat helpt zeker mee aan de plezierige sfeer. 

Concerten 
Meezingen in een oratoriumconcert is een muzikaal feest! Als amateurkoor ervaart men hoe geweldig het is om met professionele solisten en musici een concert uit te voeren. Wanneer de locatie dan ook nog een van de vele prachtige , monumentale gebouwen betreft, zoals b.v. de Pieterskerk en de Stadsgehoorzaal in Leiden, dan geniet het koor daar bijzonder van. Met het organiseren van concerten is veel geld gemoeid en de voornaamste inkomsten om dit te kunnen financieren komen uit de verkoop van toegangskaarten voor de gehouden concerten, waarbij de koorleden het belangrijkste verkoopkanaal zijn. Ook de verkoop van advertenties is een fijne bron van inkomsten. 

Koormuziek
Voor sommige koorwerken stelt de vereniging gehuurde muziek ter beschikking, maar dikwijls wordt de leden verzocht een klavieruittreksel aan te schaffen. Zeker bij een groot werk heeft dat de voorkeur omdat dan tijdens de repetities in alle vrijheid aantekeningen kunnen worden gemaakt. Daar waar mogelijk wordt tegen een geringe vergoeding extra studiemateriaal aangeboden in de vorm van geluidsopnames van de in te studeren partij.

Koorkleding
De dames dragen een zwarte pantalon met daarop een eigentijds jasje van een prachtig glanzende stof in een mooie blauwe kleur. De heren zijn gekleed in een zwarte smoking, een wit smokinghemd en een blauwe strik. Voor het aanschaffen van de koorkleding bestaat een speciale regeling aangaande een tegemoetkoming in de kosten.

Teamgeest
De leden van Exultate Deo doen meer dan zingen! Iedereen zet zich in om het koor getalsmatig maar ook financieel op peil te houden. Hiertoe worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een jaarlijkse voorjaarsmarkt en interne loterijen. Ook collecteert het koor voor het Prins Bernhard Cultuurfonds en mag een gedeelte van het ingezamelde bedrag in de koorkas storten. Veel leden van Exultate Deo werken aan dit soort activiteiten mee om het tot een succes te maken. Tegelijkertijd zijn dit uitgelezen momenten om op een ongedwongen en gezellige manier met elkaar te praten. Daarnaast worden er studieweekenden georganiseerd die –naast serieuze repetities- voldoende tijd bieden aan ontspanning, kleine excursies, gezellige maaltijden en een glaasje!

Exultate Deo Voorschoten | www.exultatedeo.nl