Exultate Deo wil het publiek graag kwalitatief hoogstaande concerten met professionele solisten en musici blijven bieden. Hiervoor hebben wij onze donateurs hard nodig. Wanneer u de klassieke muziek een warm hart toedraagt en van mening bent dat ook de oratoriummuziek een plaats in onze maatschappij toebehoort, dan kunt u hieraan een bijdrage leveren door donateur van onze vereniging te worden. Aanmelding kan via het formulier op de volgende pagina.

Afhankelijk van de hoogte van de donatie geldt vanaf januari 2017 één van de volgende regelingen:
A. Donatie van € 30,00 p.j.
B. Donatie van € 40,00 p.j. of meer

A. bij een donatie van € 30:
  • 10% korting bij èlk concert (voor maximaal twee kaarten)
  • twee gereserveerde plaatsen per concert

B. bij een donatie van € 40 of meer:
  • 10% korting bij èlk concert (voor maximaal vier kaarten)
  • vier gereserveerde plaatsen per concert

Uw jaardonatie valt onder de Culturele ANBI-regelgeving d.w.z. dat uw gift op dit moment voor 125% aftrekbaar is van de inkomstenbelasting!Exultate Deo Voorschoten | www.exultatedeo.nl