Concertkaarten donateurs bestellen


Met dit formulier kunnen donateurs toegangskaarten aanvragen voor het eerstvolgende concert op zaterdag 11 november 2017: 135 JAAR E.D.
De toegangsprijs bedraagt € 15,- minus 10%.
Per email bevestigen wij uw bestelling, waarna wij uw betaling tegemoet zien op bankrekening NL75 INGB 0003 6246 27 ten name van Exultate Deo.
Na ontvangst zullen wij u de kaarten toezenden.

(* verplichte velden)

Exultate Deo Voorschoten | www.exultatedeo.nl