Plezier in zingen... 
Wie echt van zingen houdt is bij Exultate Deo aan het juiste adres.
Iedere dinsdagavond komen de koorleden van 20.00 uur tot 22.00 uur bijeen om onder leiding van dirigent Leo den Broeder te repeteren. Een keer per drie weken is er pianobegeleiding van Seth Heeren.

Doel van de repetities is om door serieus repeteren een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. 
Om dit peil te handhaven wordt door zangpedagoge Maria Rosenm├Âller veel zorg besteed aan stemvorming. Ook worden er zonodig speciale studieweekenden georganiseerd waarin de puntjes nog eens extra op de i worden gezet.
Het resultaat laat zich horen. Exultate Deo trekt met haar concerten een breed publiek en geniet in ruime kring een zeer goede reputatie. 

en teamgeest... 
De leden van Exultate Deo doen meer dan zingen! Iedereen zet zich in om het koor getalsmatig maar ook financieel op peil te houden.
Hiertoe worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een voorjaarsmarkt.
De opbrengsten hiervan zijn bestemd voor de koorkas. Bijna alle leden van Exultate werken mee om dit soort activiteiten tot een succes te maken.
Dit zijn vaak de gezellige en ongedwongen contacten met andere koorleden dan die van de eigen stempartij.
En natuurlijk zijn er de studiedagen die - naast de serieuze repetities - voldoende tijd laten voor ontspanning, kleine excursies, gezellige maaltijden en een glaasje.

Projectleden
Bent u ge├»nteresseerd om mee te zingen met een specifiek concert? Het is altijd mogelijk mee te doen als projectlid. We hebben vooral tenoren en bassen nodig. U bent welkom op een van de repetitieavonden. 

Exultate Deo Voorschoten | www.exultatedeo.nl